Dil seçimi

Kreditlərin, o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlərin iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü

Tarix 30/04/2019

 

İqtisadi sektor

Yerləşdirmə (AZN)

Vaxtı keçmiş kredit məbləğ ilə (AZN)

 Fiziki şəxslərə istehlak kreditləri

                                                                      17 184 876  

                    25 804,59  

 Kənd təsərrüfatı və emal sektoru

                                                                        2 682 071  

                 849 850,16  

 Sənaye və istehsal sektoru

                                                                      16 286 746  

 

 Ticarət sektoru

                                                                      26 378 655  

 

 Xidmət sektoru

                                                                      13 906 035  

 

 Tikinti sektoru

                                                                      26 576 909  

                 449 291,45  

 Səhiyyə sektoru

                                                                        3 235 016  

 

 Turizm sektoru

                                                                        1 294 309  

 

 İctimai iaşə və turizm sektoru

                                                                        4 122 000  

              4 122 000,00  

 İctimai iaşə sektoru

                                                                           906 402  

 

 Maliyyə sektoru

                                                                        7 263 000  

 

 Cəmi

                                                                   119 836 019  

                    5 446 946  

 

Yenilənmə tarixi: 24.05.2019