Dil seçimi

Qeyri-standart kreditlər üzrə məlumatlar

 Qeyri-standart kreditlərin cəmi və bu kreditlərin hər bir alt-kateqoriyası üzrə məbləği və kredit portfelində xüsusi çəkisi (vaxtı keçmiş və qeyri-standart kreditlər barədə məlumat açıqlanarkən Mərkəzi Bankın “Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün ehtiyatların yaradılması Qaydaları”nda həmin kreditlərə verilmiş anlayışlar da göstərilir) 

Hesabat tarixi:     30/04/2019

Yenilənmə tarixi: 24/05/2019

 

Cəmi məbləği (AZN)

Kredit portfelində xüsusi çəkisi

Qeyri‐qənaətbəxş

                                                                        66 827,26  

0,06%

Təhlükəli

                                                                     449 291,45  

0,37%

Ümidsiz

                                                                  4 988 968,12  

4,16%

Cəmi

                                                                  5 505 086,83  

4,59%