Dil seçimi

Müxbir Əlaqələr

Nostro Hesab

Valyuta

SWIFT BIC

Hesab Nömrəsi

SWIFT

Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankı

AZN

NABZAZ2C
NABZAZ2X

AZ42NABZ01350100000000095944

TCZBAZ22

USD

AZ61NABZ01350200000000095840

EUR

AZ87NABZ01350200000000095954

Ziraat Bank Türkiyə

TRY

TCZBTR2A

TR350001001401999031725012

TCZBAZ22

USD

TR080001001401999031725013

EUR

TR780001001401999031725014

GBP

TR510001001401999031725015

Banco de Sabadell Ispaniya

EUR

BSABESBB

0901012242

TCZBAZ22

The Bank of New York Mellon

USD

IRVTUS3NXXX

8901509167

TCZBAZ22

Ziraat Bank (Moskva) 

RUB

TCZBRUMM

30111810700000201100

TCZBAZ22