İri kredit borclarının məbləği və məcmu kapitala nisbətiHesabat tarixi:     31/03/2020
 kredit departamenti (AZN)İri kredit borclarının məcmu kapitala nisbəti
iri kredit borclarının məbləği64021.34                             0.93