Faiz riskinə həssaslıq üzrə təsnifat

Tarix 31/03/2020 (min manat)
Faizə həssas aktivlər 
 0-3 ay      78577  
 3-6 ay      20843  
 6-12 ay      16070  
 12-24 ay      37411  
 24-36 ay        4188  
 36 aydan fazla      46768  
CƏMİ    203857  
Faizə həssas passivlər 
 0-3 ay      48170  
 3-6 ay      20066  
 6-12 ay      43068  
 12-24 ay        2980  
 24-36 ay          824  
 36 aydan fazla      14400  
CƏMİ    129508  
GAP 
 0-3 ay      30407  
 3-6 ay          776  
 6-12 ay-     26997  
 12-24 ay      34431  
 24-36 ay        3364  
 36 aydan fazla      32368  
Kumulyativ GAP 
 0-3 ay      30407  
 3-6 ay      31183  
 6-12 ay        4186  
 12-24 ay      38616  
 24-36 ay      41980  
 36 aydan fazla      74348  Tarix 30/04/2019 (min manat)

Faizə həssas aktivlər

 

 0-3 ay

13 723

 3-6 ay

22 513

 6-12 ay

37 043

 12-24 ay

27 700

 24-36 ay

21 242

 36 aydan fazla

23 114

CƏMİ

145 336

Faizə həssas passivlər

 

 0-3 ay

31 473

 3-6 ay

18 773

 6-12 ay

37 214

 12-24 ay

24 240

 24-36 ay

357

 36 aydan fazla

130

CƏMİ

112 187

GAP

33 149

 0-3 ay

-17 750

 3-6 ay

3 740

 6-12 ay

-171

 12-24 ay

3 460

 24-36 ay

20 885

 36 aydan fazla

22 984

Kumulyativ GAP

 

 0-3 ay

-17 750

 3-6 ay

-14 010

 6-12 ay

-14 181

 12-24 ay

-10 721

 24-36 ay

10 165

 36 aydan fazla

33 149