Məhsul və Xidmət Tarifləri

Hüquqi şəxs və fərdi sahibkarlar üçün tarif cədvəli

Fiziki şəxs müştərilər üçün tarif cədvəli

Əmanətlərin faiz dərəcələri

Kart tarifləri

Kart limitləri

Seyf qutuları