Vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği və kredit portfelində xüsusi çəkisi
Tarix:     31/03/2020

Vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği (AZN) 
5 369 710,00
Cəmi kredit portfeli (AZN)
 150 765 550,00
Xüsusi çəkisi (AZN) 
4%